Sanallaştırma Nedir?
Sanallaştırma; işletim sistemleri, depolama aygıtları ya da ağ kaynaklarından herhangi birinin aslını kurmak yerine  onları sanal olarak kurmaktır. Eğer sabit diskinizi bölümlere ayırdıysanız sanallaştırmayla ilgili ufak da olsa bir deneyiminiz olmuş demektir.  Bölümlemek , aslında bir sabit diskten iki ayrı sürücü oluşturmada mantıksal ayırmadır.

İşletim  sisteminde sanallaştırma,  donanımın; aynı anda birden fazla işletim sistemi  çalıştırabilmek için yazılım kullanmasıdır.Bu teknoloji,  geçen yıllarda yöneticilerin mainframe bilgisayarlarda işlemci gücünden tasarruf etmesi için kullanılmaya başlanmıştı. 2005 yılına gelindiğinde  sanallaştırma yazılımı, uzmanlar dahil kimsenin tahmin edemeyeceği kadar hızlı benimsendi.  


IT’de sanallaştırmanın başlıca kullanıldığı üç alan şunlardır:

  • Ağ sanallaştırması; ağdaki uygun kaynakların, uygun bandwidth’lerin herbiri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara taksim edilerek bir araya getirilmesi metodudur.  Sanallaştırmadaki  mantık,  tıpkı bölümlere ayrılmış sürücünüzün dosyaları daha kolay  yönetmesindeki  gibi, ağın yönetilebilir bölümlere ayrılarak  gerçek karmaşıklığının gizlenmesidir.
  • Yedekleme sanallaştırması; merkezi konsoldan yönetilen tek  bir depolama aygıtıymış gibi görünen birçok ağ depolama aygıtının fiziksel yedekleme birleştirilmesidir.
  •  Sunucu sanallaştırması; bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaralar ve kimlik bilgileri gibi  sunucu  verilerini, sunucunun kullanıcılarına karşı maskelemektir. Buradaki amaç; artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesi ve sunucuyu yönetmesini önlemektir.


Sanallaştırma, IT işletmeciliğinde IT ortamının algılanan eylemlerden yola çıkarak kendi kendini yönetebileceği bir senaryo olan otomatik programlama ve utility programlamasında, bilgisayar işlemci gücü için  kullanıcıların sadece gerektiği kadar ödeme yapabilmesi avantajına  eğilimin sonucu olarak görülebilir. Sanallaştırmanın genel amacı, ölçeklenebilir iş yükünü geliştirirken yönetimsel görevleri merkezileştirmektir.

Genc Bilgisayar Hastanesi WeB GeNC WeBtEaM.com