• SİSTEM DESTEK ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde IT altyapılarının fazlasıyla karışık hale gelmesi, IT personelinin mevcut yapıyı yönetirken yaşadığı sıkıntıların çoğalması ve sistemler üzerinde harcadığı zamanın artması sebebiyle yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek, izlenilebilirliğin sağlanabilmesi Global IT standartlarına uygun raporlamalar alıp Avrupa Birliği uyum sürecinde yaşanacak sıkıntıları azaltmak için Genç Bilgisayar Hastanesi  uygun yazılım çözümleri sunmaktadır.

Microsoft System Center Yönetim Ailesi

Microsoft işletmelerin sistem yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için geçmişten günümüze bir çok ürün piyasaya sürmüştür. Tabi ki çıkartılan her ürünün de getirmiş olduğu yenilikler mevcuttur. Ancak gelişen ve büyüyen IT alt yapılarını yönetmek giderek daha zor ve karışık bir hal almaktadır. En basit olarak her network senaryosunda mutlaka kullanılması gereken belli başlı sunucu rolleri mevcuttur. Şirket büyüdükçe, ihtiyaçlar arttıkça da yeni server rolleri bu yapının içerisine dahil olmaktadır. Bundan dolayı IT yöneticileri,kaynakları daha kullanışlı bir hale getirmek için yeni entegre çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Microsoft’un bu konuda sunmuş olduğu entegre çözüm System Center ürün ailesidir.

  • System Center Operation Manager(SCOM)
  • System Center Configuration Manager(SCCM)
  • System Center Data Protection Manager(SCDPM)
  • System Center Virtual Machine Manager(SCVMM)
  • System Center Capacity Planner(SCCP)
  • System Center Service Manager(SCSM)
  • System Center Mobile Device Manager(SCMDM)
  • System Center Essentials(SCE)

Genc Bilgisayar Hastanesi WeB GeNC WeBtEaM.com