Mali Mühür Nedir?

 

Mali Mühür, Firma Kaşesinin elektronik halidir.

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-Kamu SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika altyapısıdır. ​

 

1.1 BAŞVURUSU​

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına başlayabilmeniz için mali mühür gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu başvuru ile ilgili 2 alternatif sunmaktadır.​

1.1.1 Gerçek Kişi veya Tüzel Kişiler için Başvuru Süreci​

Mali mühür sertifikası + kart okuyucu almak isteyen şirketler https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go linkinde bulunan ‘Mali Mühür Sertifika Başvurusu’ formunu şirket adına imza sirkülerinde adı geçen yetkili kişi tarafından nüfus cüzdanı bilgilerine göre doldurarak başvuruda bulunmalıdır.​

Mali Mühür Sertifika Başvurusu Giriş Ekranı

 

Mali Mühür Başvuru Formu – Mükellef Bilgileri

Mali Mühür Başvuru Formu – Kurum Bilgileri

 

YAPISAL KABLOLAMA ve ALT YAPI ÇÖZÜMLERİ

Ağ (Netwok) sistemlerinin hızlı ve problemsiz çalışabilmesi için, kablolama altyapısının sağlıklı kurulmuş olması gereklidir. Network sistemlerinde, kablolama alt yapısı kadar uzun süreli kullanılan başka hiç bir arabirim yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı, kurumların toplam network yatırımlarının %2'sini oluşturmasına rağmen, karşılaştığımız network problemlerinin %80'ini ise, hatalı tasarlanmış ve mühendislik standartlarına uyulmadan yapılan kablolama sistemleri oluşturmaktadır.
    
Yapısal kablolama sistemlerinin hazırlanmasının temel nedeni, network sisteminin problemsiz olarak büyümesini sağlamaktır.  Bu nedenle, kablolama alt yapısı oluşturulurken doğru bir tasarım ve projelendirme yapılmalı, kaliteli işçilik ve malzeme kullanılmalı, standartlara uygun olarak test, etiketleme ve dokümantasyon yapılarak, yıllarca kullanılmalıdır. Yapılacak olan bir kablolamada aşağıdaki hususlara mutlaka uyulmalıdır:

 • Veri (Data) kabloları ortama göre UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair) ya da Fiber Optik olarak tercih edilmelidir.
 • Kullanılan data kabloları Cat 5, Cat 6 gibi standartları desteklemelidir.
 • Mimariye göre sıva altı, zemin altı, kanal içi, vb. şekilde kullanıcının masasına ulaştırılan data kabloları, mutlaka bir data prizinde sonlandırılmalıdır. Elastik olmayan bu kabloların uçlarına data plug (RJ-45 Connector) takılmamalıdır. Kabloların diğer uçlarının toplandığı merkezde (tercihen sistem odası), kablolar Patch Panel denen pasif cihazlarda sonlandırılmalıdır.
 • Data Prizleri - Bilgisayar ve Patch Panel - HUB arasındaki bağlantılar, patch kablo olarak adlandırılan, çok telli kablolar ile üretilmiş, yumuşak ve elastik ara kablolar ile yapılmalıdır.
 • Data ve telefon kablolaması projelerinde mutlaka elektriksel altyapı gözden geçirilmelidir. Bilgisayar sistemleri için ayrı bir topraklama hattının olduğundan emin olunmalı, toprak voltaj seviyelerinin tolere edilebilir sınırlar içinde olduğuna dikkat edilmelidir.

Yapısal Kablolamanın Avantajları

 • Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her türden aktif sistem aynı kablolama üzerinde çalışabilmektedir.
 • Yapısal kablolama sistemleri için verilen "uzun periyotlu sistem ve uygulama garantisi" (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve bu sisteme sahip olmakla yükselecek ortak yazılım, donanım kullanma oranının sağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, sistem, düşük bir "toplam sahip olma maliyeti" ile elde edilir.
 • Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferasn, IP Telefonu vb. uygulamaları destekler.
 • Sistemin getirdiği esneklik sayesinde patch panelde yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır.
 • Yapısal Kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tesbit edilip giderilebilir.
 • Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar.
 • Kablolama organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan patch panel ve kabinet sistemi ile kablolar dekoratif bir görüntü kazanmaktadır.
 • Yapısal kablolama ile 1 Gbps'a kadar bütün hızları desteklemek mümkündür.

Kablolama Kategorileri

Yapısal kablolama çözümleri, kategoriler ile tarif edilir. Bir kablolama çözümünün kategorisi, veri aktarım hızını belirler. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir: 

 • Cat 5 kablolama
  Kategori 5, 100Mbit/s Ethernet hızına kadar tüm yerel ağları destekleyen açık v esnek bir alt yapı sağlar.
 • Cat 5e kablolama
  Yerel ağlar (LAN) için 1000Mbit/s hızına kadar destek (Gidabit Ethernet) verir.
 • Cat 6 kablolama
  Daha yüksek performanslı (250 Mhz) kablolama sistemleri sağlar. Şu anda 1 Gigabit'e kadar desteklemesine rağmen, gelecekte daha yüksek hızları destekleme potansiyeli vardır.
 • Cat 7 kablolama
  Tamamen 'shielded' yapıdadır ve 600MHz'i destekler. Cat 5/6'ya göre iki katından daha fazla bant genişliği sağlar, ancak çok daha pahalı  ve hacimlidir.
 • Fiber Optik
  Gigabit Ethernet ve 10 Gigabit Ethernet Backbone teknolojileri dahil, yüksek hızlı fiber transmisyon sistemleri için uygundur. OM1, OM2, OM3 ve OS1 gibi ikinci jenerasyon fiberler kullanılır.
 • NETWORK ÇÖZÜMLERİ

Genç Bilgisayar Hastanesi, IT sektöründeki bilgi birikimiyle müşterilerine LAN (Local Area Network) / WAN (Wide Area Network) kurulumu ve yönetimi konusunda profesyonel hizmet vermektedir. Network ortamının getirdiği avantajları göz önünde bulundurarak müşterilerine optimum faydayı sağlayacak hizmetler sunmayı amaçlayan Genç Bilgisayar Hastanesi, konuyla ilgili hassasiyetini günümüze kadar gerçekleştirdiği projelerle de bir kez daha ispatlamaktadır.

LAN/WAN Kurulumu : Genç Bilgisayar Hastanesi'in danışmanlığı yaptığı projelerde kurulum hizmeti, detaylı analizler ve planlamalar sonucu yapılmakta ve komple bir hizmet olarak müşterilere sunulmaktadır. Kurulum öncesinde, tüm ihtiyaçlar belirlenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda öngörülen işlem yükünü kaldırabilecek sistemler müşteriye önerilmektedir. Müşteri tarafından onaylanan sistemler önceden belirlenen süreler dahilinde kurulmakta ve sorunsuz çalışır durumda müşterilere teslim edilmektedir. Genç Bilgisayar Hastanesi, konuyla ilgili hassasiyetini belirlenen süreler dahilinde bitirdiği projelerle müşterilerine kanıtlamaktadır.

LAN/WAN Yönetimi : Genç Bilgisayar Hastanesi, müşterilerinin Network yönetimini de talep doğrultusunda üstlenmektedir. Bu hizmet kapsamında mevcut network, öncelikli olarak yerinde veya uzaktan ön araştırmaya tabi tutulmaktadır. Ön araştırma sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda detayları belirlenen sistem, üçüncü parti yazılımlarla izlenmekte ve herhangi bir arıza durumunda uzaktan erişim veya yerinde destek sağlanarak hedeflenen servis süreleri dahilinde arıza giderilmektedir. Arıza harici durumlarda da sürekli olarak sistem performansı incelenmekte ve proaktif destek sağlamak amacıyla detaylı raporlama yapılmaktadır.

 • SYSTEM HEALTH CHECK

"Sistemim çok sık hata veriyor ..."

"Daha iyi bir sistem için önerilere ihtiyacım var..."

"Mevcut yazılımlarmın update ve patch'lerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyorum..."

"Sistemimle ilgili detaylı bir raporlama istiyorum..."

diyen müşterilerimiz için Genç Bilgisayar Hastanesi, System Health Check hizmetini sunmaktadır.

Konularında uzman teknikerler tarafından gerçekleştirilen System Health Check hizmeti, üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada müşteri yerinde detaylı veri toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem esnasında mevcut sistemle ilgili tüm yazılım, donanım ve aktif cihaz bilgileri toplanır. İkinci aşamada, toplanan bilgiler Genç Bilgisayar Hastanesi Danışmanları tarafından analiz edilir ve detaylı bir raporlama yapılır. Hazırlanan bu raporda sistem bilgileri, karşılaşılan hatalar, yapılması gerekenler, iyileştirme için öneriler ve grafik olarak sunumlar yer almaktadır. Üçüncü aşamada ise hazırlanan rapor müşteriye sunulmakta ve raporun sonuçları karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.

 • NETWORK OPTIMIZING

Genç Bilgisayar Hastanesi, performans problemi olan sistemlerde varolan problemlerini açığa çıkarmak ve performansı arttırmak amacıyla Network Optimizing hizmetini sunmaktadır. Detaylı olarak gerçekleştirilen bu hizmette amaç darboğazları belirlemek ve performans kaybını minimuma indirgeyebilmektir. Bu hizmet aşağıdaki iş akışı şeması doğrultusunda yapılmaktadır.

 • SERVER (SUNUCU) ÇÖZÜMLERİ

Firmaların sahip oldukları en önemli varlıklardan birisi kurumsal verileridir. İster 5 PC ister yüzlerce PC ve sunucudan ibaret olsun kurum çalışanlarının bilgiye sürekli erişimi ve yeni verilerin sisteme zamanında ve hızlı olarak işlenebilmesi önemlidir. Yapılan sunucu yatırımlarının firmanın büyüme stratejileri ile uyumlu olarak geliştirilebilmesine uygun yapıda olmalıdır.

Genç  Bilgisayar Hastanesi  Hizmetleri sunucu çözümlerinde uluslararası markalara sahip ürünler kullanmaktadır. IBM, HP, Dell, Fujitsu - Siemens ürünleri ile firmanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en iyi fiyat / performans çizgisine sahip ürünlerle Sunucu ihtiyaçlarınıza özel projelendirme yapılmaktadır.
Giriş seviyesi workgroup sunuculardan Cluster, rack çözümler, yüksek erişilebilirlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede projelendirme, uygulama ve destek hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Firma olarak sunucu kurulumu konusunda sahip olduğu birikimi müşterisi ile paylaşmaktadır. Şirketinizin sunucu ihtiyaçlarına göre Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2008 sunucu kurulumu ve bunların üzerine WEB / DNS / FTP / MAIL / NAS / SAN sunucu kurulumu ve konfigürasyonu yapmaktayız. Kurduğumuz sunucular için sizlere konusunda uzman kadromuz ile teknik destek sunmaktayız.

Server (Sunucu) Projelerimiz;
Firmanızın istekleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sistem analizinden sonra size en uygun server teklifini sunuyoruz. Genellikle projelerimiz aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.
*  Veri analizinizi gerçekleştiriyoruz.
*  Size en uygun server modelini öneriyoruz.
*  Tüm server ve network sisteminizi güvenlik altına alıyoruz.
* Risk analizlerinizi gerçekleştirip, çalışmalarınızda en küçük aksaklık olmayacak şekilde firmanıza en uygun server kurulum ve yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz.
*  Firma kullanıcılarının hepsini denetim altına alıyoruz.
*  Tüm ağınızı virüs, hacker saldırıları, spam mailler, worm, grayware, malware saldırılarına karşı koruyoruz. Pishing denilen banka, kamu veya özel ve güvenilir yerlerden gelmiş gibi görünen ancak şifrelerinizi çalmaya yönelik saldırılara karşı sisteminizi ileri düzey koruma altına alıyoruz.
*  Birden fazla internet bağlantınız varsa bu bağlantıları birbirlerinin yedeği olarak verebilir, çalışanlarınıza (kişiler yada gruplar) bandwith tanımlayarak onların interneti belirlenen sınırlar içinde kullanmalarını, download etmelerini engellemeyi sağlıyoruz.
*  İstekleriniz doğrultusunda çalışanlarınızın msn, yahoo, skype programlarına erişimlerini engelleyebilir yada istediğiniz belirli grup yada kişilere bu hakları verebiliriz. Şirketinizdeki tüm çalışanların yasal suçlar işleyen veya virüs dağıtan tüm sitelere girmelerini engelleyebiliriz.
*  Farklı yerlerdeki şubelerinizi VPN yada SSL VPN ile aynı çatı altında bağlantı yaparak bağlayabiliriz.
* Sisteminizden gönderilen tüm mailleri, tüm msn, yahoo görüşmelerini görebilir, loglarını tutabilir, arşivleyebilir, belli kelimeleri bu arşivde aratabilirsiniz.
* Sisteminizin geçmişe ait kayıtlarını, loğlarını, network durumunuzu görebilir, periyodik olarak sizde mail atmasını düzenleyebilir, grafiksel olarak gelişmiş raporlar alabilirsiniz.
*  Kurduğumuz sistemlerin sonucunda kendi e-ticaret altyapınız hazır olacağından ticari faaliyetlerinizi internet üzerinden dünyaya kendi serveriniz içinde ve tamamen kendi bünyenizde barındırarak gerçekleştirebilirsiniz. Profesyonel çalışmanın her zaman getirisi yüksektir.

 • VERİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde şirket verilerinin depolanması ve korunması hayati önem arz etmektedir. Birçok sunucudan oluşan IT sistemlerimizde verinin doğru bir şekilde depolanması, veriye tekrar erişim, felaket durumunda kurtarma ve maliyet noktalarında firmaların başını ağrıtan sorunların ortaya çıkmasına engel olur. Verinin doğru bir şekilde depolanması, veriye tekrar erişimin ilk adımıdır.

Kurumsal firmalar gün geçtikçe artan veri depolama ihtiyaçlarını Directed Attached Storage(DAS), Network Attach Storage(NAS) ve Storage Area Network(SAN) çözümlerini Genc Bilgisayar Hastanesi’nin uzman kadrosu ile gerçekleştirebilirler.

Directed Attached Storage(DAS): Verinin saklanacağı cihazın, depolama yapacak olan cihaza doğrudan bağlantısı ile meydana gelen çözümdür. DAS'ın bağlı olduğu cihaz, depolama birimini kendi lokal diski olarak kabul eder ve buna göre işlem yapar.

Network Attach Storage(NAS): Kurumsal ağınıza bağlı, ağ üzerindeki cihazlar tarafından erişilebilir, gönderilen veriyi depolayan ve bu veriye erişimi sağlayan, içerisinde gömülü bir işletim sistemi bulunan ve son olarak klasik sunucu sistemlerindeki client/server ilişkisini esas alan bir sistemdir.

Gereksinimlere göre NAS cihazlarının kapasitesi ek diskler ile genişletilebilir. Dosya sunucusu (file server) yerine NAS cihazlarının kullanılmasının nedeni güvenliktir. Dosya sunucularında olduğu gibi NAS cihazlarında işletim sisteminin istemci tarafı olmadığı için gelen saldırılara karşı daha güvenlidir.

Storage Area Network(SAN): Paylaşılmış depolama birimlerinin bulunduğu yüksek hızlı ağdır. LAN veya WAN üzerindeki bütün depolama cihazları SAN teknolojisi ile bütün ağ tarafından kullanılabilir durumda olur. Daha fazla depolama cihazı ağa eklenerek, ağdaki depolama yapacak birimlerin hizmetine sunulabilir.

Genc Bilgisayar Hastanesi WeB GeNC WeBtEaM.com