KVKK Uyum Danışmanlığı

KVKK uyum süreci bir dönüşüm ile başlayan ve uyum sonrasında da uyumluluğun devamının sağlanması için tedbirin elden hiç birakılmaması gereken bir süreçtir.

Genç Bilgisayar Hastanesi tüm bu süreç boyunca ihtiyacınız olan gerekli tüm teknik desteği sağlar. KVKK Uyum Danışmanlığı ile kurumunuzun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu hale gelebilmesi için analizler, değerlendirmeler ve raporlamalar gerçekleştirilir.


Altyapı & Kurulum Mühendislik

Günümüz iş akış ve hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir. Bundan dolayı bilişim sistemleri, özellikle verinin saklanması ve yedeklenmesi artik hayati önem taşımaktadır.

Veriyi saklayan sunucuların sürekliliğinin sağlanmasi, bulundukları sistem odalarının isi, nem, toz, yangın, su basması gibi her türlü olasılıklar için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Tüm bunların yanında sağlıklı bir kablolama, soğutma ve güç kaynakları sistemleri mümkünse yedekli olacak şekilde tasarlanmalı ve sistem odaları için uygulanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında sistem odalarının dizaynı ve kurulumu oldukça komplekstir.

Kurumlar kendi veri merkezlerini kendi bünyelerinde bu şekilde oluşturacakları sistem odalarında veya bir servis sağlayıcısının tüm bu koşulları en sağlıklı şekilde sağladığı ve kiralama yöntemi ile hizmete açtığı data center kabinlerinde barındırabilirler. Servis sağlayıcılarının sağladığı veri merkezi çözümlerinde ihtiyaca bağlı olarak; komple rack kabin yanında sadece sunucu hizmeti veya sadece tek bir sanal sunucu hizmeti de alabilirler.


Bulut Bilişim Strateji Danışmanlığı

Maliyet tasarrufu ve ölçeklenebilirlikten toplam dönüşüme ve daha hızlı inovasyona kadar her süreçte doğru hibrit çoklu bulut stratejisi elde edin, geri kalan süreçler bunu takip edecektir.

Net bir şekilde tanimlanmış bir uygulama planıyla uyumlu hale getirildiğinde, doğru kurumsal bulut stratejisi altyapınızı yaygınlaştırabilir, kurumsal çevikliği sağlayabilir ve dijital dönüşümü hızlandırabilir.

Uzmanlarımız, hızın artırılmasına ve rekabet avantajinin iyileştirilmesine yardımcı olan eyleme dönüştürülebilir bir yol haritasına dayalı olarak bulut: ilkelerinizi ve bulut ortamınızı özelleştirebilirler.


Kurumsal BT Mimarisi Danışmanlığı

Kurumsal mimari doğası gereği zoru başarmayı gerektirir. Böyle bir çalışmada hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için kurum kültürüne ve koşullarına uygun yöntemlerin kullanılması ve üst yönetimin kabul ve desteğinin sağlanması anahtar niteliğindedir.

Bu genel prensipler doğrultusunda kurumsal mimarinin kurum kültürünün bir parçası haline dönüştürülmesi amacıyla sunulan danışmanlık hizmeti, “uzun soluklu yaşam döngüsü süresince her aşamada gerekli yönlendirmelerin yapılmasını, gereken noktalarda destek verilmesini ve raporlama servislerini kapsar.